Hasta Hakkı Nedir?

İnsan haklarının sağlık hizmetlerine uyarlanması olarak değerlendirilebilir. Hasta hakları, kaynağını uluslararası insan hakları ve sözleşmelerden alır. Bunların başında Dünya Tabipler Birliği'nin 1981 yılında kabul ettiği
“Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi (*)”gelir.

Ülkemizde Hasta Hakları Nelerdir


• Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyete uygun olarak yararlanma hakkı

• Bilgi isteme hakkı

• Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı (hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır)

• Personeli tanıma seçme ve değiştirme hakkı

• Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı

• Ötanazi Yasağı

• Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı

• Kayıtları inceleme hakkı

• Kayıtların düzeltilmesini isteme hakkı

• Bilgi isteme hakkı

• Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı

• Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım hakkı

• Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkı

• Rıza olmaksızın tıbbi işleme tabi tutulmama hakkı

• Bilgilerin gizli tutulması hakkı

• Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı

• Güvenliğin sağlanması hakkı

• Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden yararlanabilme hakkı

• İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı

• Refakatçi bulundurma hakkı

• Müracaat, şikayet ve dava hakkı olarak sıralanabilir.

HAKLARIMIZI ÖĞRENELİM, KULLANALIM VE TALEP EDELİM

"Kanser Kaderimiz Olmayacak"

Projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olup, Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamıdır.

İletişim

Adres: Reşit Galip Cad. İlkadım Sk. No:14
Kat:1 GOP / ANKARA

Telefon:0 312 447 06 60
Faks:0 312 447 68 33
E-mail: losev@losev.org.tr
E-mail: www.siviltoplumdiyalogu.org
Web: www.kanseredurde.comBu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile yapılmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden sadece LÖSEV sorumludur ve hiçbir şekilde
Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.